Schrony pod Nową Hutą

Schrony specjalne

Punkt pierwszej pomocy medycznej

Jednym z bardzo istotnych elementów w systemie ratownictwa TOPL było odpowiednie zabezpieczenie i ewakuacja osób poszkodowanych w wyniku ataku, a kluczowym jego elementem były punkty pierwszej pomocy medycznej, lokalizowane w schronach pod szpitalami lub ośrodkami zdrowia. Miała tam odbywać się rejestracja i segregacja rannych, a poszkodowani mieli otrzymywać pomoc lekarską. W obiektach tych znajdowały się pokoje do odkażania, sale zabiegowe, pomieszczenia dla chorych i personelu medycznego oraz laboratoria i magazyny sprzętu medycznego i leków. W Nowej Hucie jeden z punktów pierwszej pomocy medycznej zlokalizowany był pod Szpitalem im. Stefana Żeromskiego. Obiekt o powierzchni około 500 m2 zachował do dziś oryginalny układ pomieszczeń oraz większość wyposażenia schronowego.

Stanowiska dowodzenia

Stanowiska dowodzenia organizowano dla poszczególnych szczebli komend TOPL: wojewódzkich, miejskich, dzielnicowych, komend Milicji Obywatelskiej oraz w kluczowych zakładach pracy. Projektowano je w specjalnie wybranych schronach, których lokalizacja zapewniała łatwe i sprawne kierowanie akcją. Obiekty te musiały być położone możliwie daleko od budynków, które mogły stać się celem napadu lotniczego, lokalizowano je więc zwykle pod specjalnie zaprojektowanymi domami jednorodzinnymi, pod szkołami lub budynkami administracyjnymi (w przypadku zakładów pracy). Należało również przewidzieć zapasowe stanowiska dowodzenia, zaprojektowane według tych samych wytycznych, położone w innej części miasta czy dzielnicy.

kombinat1

Stanowiska dowodzenia budowane były w wyższej kategorii wytrzymałości (zazwyczaj I lub II). Oprócz pomieszczeń obowiązkowych w każdym schronie mieściły również sale operacyjne, przyjmowania meldunków, centralę telefoniczną, akumulatornię, pokój wypoczynkowy, pomieszczenia dla komendanta i gońców, kancelarię, często wyposażone były również w agregat prądotwórczy. Przy jednym z przedsionków projektowana była część umożliwiająca odkażanie osób wchodzących do schronu (np. gońców), składająca się z rozbieralni, natrysków oraz ubieralni. Główne stanowisko dowodzenia Huty im. Lenina zlokalizowane było w budynku S centrum administracyjnego i zachowało się w stanie idealnym. Stanowiska dowodzenia komendy dzielnicowej zlokalizowane były w budynku Domu Młodego Robotnika (osiedle Stalowe) oraz szkoły ogólnokształcącej 11-letniej na osiedlu D-3 (Zgody).

Share:

Schrony Nowej Huty

Previous article

Inne obiekty TOPL

Next article

Change font size

Choose one of three font sizes.

Change site contrast.

Change the background color and font color on the page.

Change the language

Change the language

Polski Polski English English