Historia

Obrona cywilna

Grupa samoobrony

Ochrona życia i mienia obywateli oraz majątku narodowego miała opierać się na odpowiednio przeszkolonej ludności cywilnej, związanej ze sobą miejscem zamieszkania lub miejscem pracy. W domach mieszkalnych` oraz zakładach pracy na każde 500-1000 osób przypadała jedna grupa samoobrony, której podstawowymi zadaniami było: szkolenie w zakresie samoobrony i zachowania się w czasie napadu; przystosowanie obiektu i...
26 Sie
Read more
26 Sie

Grupa samoobrony

Ochrona życia i mienia obywateli oraz majątku narodowego miała opierać się na odpowiednio przeszkolonej ludności cywilnej, związanej ze sobą miejscem zamieszkania lub miejscem pracy. W domach mieszkalnych` oraz zakładach pracy na każde 500-1000 osób przypadała jedna grupa samoobrony, której podstawowymi zadaniami było: szkolenie w zakresie samoobrony i zachowania się w czasie napadu; przystosowanie obiektu i...

Historia obrony cywilnej po 1945 r.

Tuż po zakończeniu II wojny światowej obowiązywały w Polsce przepisy obrony przeciwlotniczej z okresu międzywojennego. 26 lutego 1951 r. Sejm Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej uchwalił ustawę powołującą Terenową Obronę Przeciwlotniczą (TOPL). Na mocy uchwały Rady Ministrów z 10 października 1952 r. przystąpiono do zakrojonych na szeroką skalę inwestycji w budowle ochronne. Schrony przeciwlotnicze lokalizowano w nowo...
26 Sie
Read more
26 Sie

Historia obrony cywilnej po 1945 r.

Tuż po zakończeniu II wojny światowej obowiązywały w Polsce przepisy obrony przeciwlotniczej z okresu międzywojennego. 26 lutego 1951 r. Sejm Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej uchwalił ustawę powołującą Terenową Obronę Przeciwlotniczą (TOPL). Na mocy uchwały Rady Ministrów z 10 października 1952 r. przystąpiono do zakrojonych na szeroką skalę inwestycji w budowle ochronne. Schrony przeciwlotnicze lokalizowano w nowo...

Budownictwo schronowe

Previous article

Propaganda

Next article

Change font size

Choose one of three font sizes.

Change site contrast.

Change the background color and font color on the page.

Change the language

Change the language

Polski Polski English English