Historia

Polska po II Wojnie Światowej

Przejęcie przez komunistów władzy w Polsce

We wrześniu 1939 r. roku Polskę zaatakowały wojska III Rzeszy i Związku Radzieckiego. Jej terytorium zostało podzielone między okupantów. Legalne władze musiały opuścić kraj – siedzibą rządu i prezydenta Rzeczypospolitej stał się Londyn. W kraju, w warunkach okrutnego terroru obu okupantów, utworzono podległe legalnym władzom polskim konspiracyjne struktury Polskiego Państwa Podziemnego. Powstały: cywilna Delegatura Rządu...
23 sie
Read more
23 sie

Przejęcie przez komunistów władzy w Polsce

We wrześniu 1939 r. roku Polskę zaatakowały wojska III Rzeszy i Związku Radzieckiego. Jej terytorium zostało podzielone między okupantów. Legalne władze musiały opuścić kraj – siedzibą rządu i prezydenta Rzeczypospolitej stał się Londyn. W kraju, w warunkach okrutnego terroru obu okupantów, utworzono podległe legalnym władzom polskim konspiracyjne struktury Polskiego Państwa Podziemnego. Powstały: cywilna Delegatura Rządu...

Przemiany społeczne i gospodarcze w Polsce powojennej

Tuż po powstaniu PKWN w lipcu 1944 r. rozpoczęły się w Polsce wspierane przez Związek Radziecki radykalne zmiany. Utworzono Resort Bezpieczeństwa Publicznego oraz Główny Zarząd Informacji w wojsku, odpowiedzialne za represje wobec tysięcy osób podejrzanych o sprzeciw wobec nowych władz. Przedwojenną Policję Państwową zastąpiono Milicją Obywatelską. Wydawano dekrety uderzające w zbrodniarzy nazistowskich, które w równej...
26 sie
Read more
26 sie

Przemiany społeczne i gospodarcze w Polsce powojennej

Tuż po powstaniu PKWN w lipcu 1944 r. rozpoczęły się w Polsce wspierane przez Związek Radziecki radykalne zmiany. Utworzono Resort Bezpieczeństwa Publicznego oraz Główny Zarząd Informacji w wojsku, odpowiedzialne za represje wobec tysięcy osób podejrzanych o sprzeciw wobec nowych władz. Przedwojenną Policję Państwową zastąpiono Milicją Obywatelską. Wydawano dekrety uderzające w zbrodniarzy nazistowskich, które w równej...

Zimna wojna

Previous article

Change font size

Choose one of three font sizes.

Change site contrast.

Change the background color and font color on the page.

Change the language

Change the language

Polski Polski English English