Obrona cywilna

Grupa samoobrony

Ochrona życia i mienia obywateli oraz majątku narodowego miała opierać się na odpowiednio przeszkolonej ludności cywilnej, związanej ze sobą miejscem zamieszkania lub miejscem pracy. W domach mieszkalnych` oraz zakładach pracy na każde 500-1000 osób przypadała jedna grupa samoobrony, której podstawowymi zadaniami było:

Groupon-muzeum prlu-028

W skład podstawowej grupy samoobrony wchodziły drużyny:

Na terenie dużych zakładów pracy grupy samoobrony były zwykle znacznie bardziej rozbudowane, powoływano dodatkowe sekcje, takie jak: służby weterynaryjne, ochrony roślin, opieki społecznej czy propagandowo-informacyjne.

Share:

Historia obrony cywilnej po 1945 r.

Next article

Change font size

Choose one of three font sizes.

Change site contrast.

Change the background color and font color on the page.

Change the language

Change the language

Polski Polski English English