Aktualności

Wystawa projektu trasy schronowej w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej

baner1schronyDo połowy stycznia 2017 r. w siedzibie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie przy ul. Rajskiej (II piętro) można oglądać wystawę koncepcji trasy po nowohuckich schronach, przygotowanej na zlecenie Muzeum PRL-u.

Na początku 2015 r., decyzją prezydenta Jacka Majchrowskiego (nawiązującą do poprawki budżetowej radnego Tomasza Urynowicza) Muzeum PRL-u otrzymało zadanie podjęcia wstępnych prac na rzecz trasy turystycznej po nowohuckich schronach. Ich efektami są m.in.: wystawa „Atomowa groza. Schrony w Nowej hucie”, którą można oglądać w piwnicach i schronie dawnego kina Światowid (os. Centrum E 1), które jest siedzibą Muzeum oraz projekt trasy.

Jego twórcy projektu zaproponowali dwa alternatywne rozwiązania.

Pierwsze obejmuje stworzenie trasy z centrum w budynku na os. Szkolnym 22, z którego wyprowadzi się jeszcze w tym roku nowohucka filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie. W tym miejscu znalazłoby się centrum administracyjne-informacyjne trasy, dwie wystawy – poświęcone schronom oraz dziejom Nowej Huty, z niego też wyruszałyby wycieczki do pozostałych punktów, rozmieszczonych m.in. na os. Szkolnym i Krakowiaków. Punkty informacyjno-recepcyjne znajdowałyby się też w nowohuckim oddziale Muzeum Historycznego Miasta Krakowa oraz w Muzeum PRL-u.

Druga wersja obejmuje utworzenie rodzaju muzeum w oparciu o schrony znajdujące się pod budynkami „S” i „Z” dawnego centrum administracyjnego kombinatu (obiekty te uwzględniono jako miejsca potencjalnych wycieczek również w pierwszej wersji projektu).

Projekt został zaprezentowany krakowskim radnym, a teraz można go oglądać w siedzibie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej przy ul. Rajskiej (II piętro).

Z uwagi na możliwości realizacyjne (przyszłość budynków dawnego centrum administracyjnego nie została rozstrzygnięta, trudno też określić termin podjęcia ostatecznych decyzji w tej sprawie) oraz fakt, że utworzenie muzeum nie spełniłoby zakładanej w projekcie funkcji ożywienia turystycznego najstarszej części Nowej Huty (wycieczki przyjeżdżałyby pod kombinat, a po zwiedzeniu ruszały w kierunku centrum Krakowa, Wieliczki lub obozu Auschwitz, omijając najstarszą część dzielnicy), po analizie obu zaproponowanych wersji, postanowiono przygotować studium wykonalności dla pierwszego rozwiązania. Jest ono obecnie na etapie ostatnich poprawek i uzupełnień.

Równolegle z pracami nad studium Muzeum PRL-u realizuje działania promujące tematykę schronów nowohuckich. Odbywające się w cyklu comiesięcznym wydarzenia towarzyszące mają różnorodne formy: są to połączone z wykładami pokazy filmów instruktażowo-propagandowych Obrony Cywilnej, oprowadzania kuratorskie po wystawy, a także spacery (piesze i rowerowe) po Nowej Hucie szlakiem budownictwa obronnego, połączone ze zwiedzaniem wystawy. W przestrzeni wystawy „Atomowa groza. Schrony w Nowej Hucie” realizowane są również lekcje muzealne dla gimnazjów i liceów realizowane, poświęcone historii PRL-u i propagandzie.

Share:

Muzeum Nowej Huty zaprasza na spacer Między schronami

Previous article

Zwiedzanie budynków „S” i „Z” kombinatu wraz ze schronami

Next article

Change font size

Choose one of three font sizes.

Change site contrast.

Change the background color and font color on the page.

Change the language

Change the language

Polski Polski English English