Aktualności

Projekt trasy i studium wykonalności

W 2016 r. Muzeum PRL-u otrzymało zadanie przygotowania studium wykonalności trasy turystycznej po schronach Nowej Huty. Zadanie to podzielono na dwa etapy.

Pierwszy – realizowany obecnie – obejmuje wytyczenie dwóch alternatywnych przebiegów trasy oraz opracowanie dla nich scenariuszy i projektów. W otwartym konkursie wybrano zespół, którym kieruje dr Łukasz Sarnat. Ostateczne efekty tej części prac poznamy do końca sierpnia i zostaną zaprezentowane 17 września podczas akcji Zajrzyj do Huty.

Wówczas też – w konsultacji z władzami miasta oraz pomysłodawcami projektu – wybrana zostanie wersja trasy, dla której sporządzone zostanie studium wykonalności (prace nad nim rozpoczną się wcześniej, a oba zespoły będą ze sobą współpracowały; otwarty konkurs w sprawie studium wykonalności zostanie przeprowadzony w maju). Studium wykonalności dla trasy turystycznej po nowohuckich schronach ma być gotowe do końca października.

Równolegle z pracami nad studium Muzeum PRL-u realizuje działania promujące tematykę schronów nowohuckich.

Cały czas udostępniana jest wystawa „Atomowa groza. Schrony w Nowej Hucie” – ekspozycja ma charakter półstały, będzie czynna do momentu podjęcia w budynku prac remontowych związanych z przystosowaniem dawnego kina na potrzeby Muzeum PRL-u.

Odbywające się w cyklu comiesięcznym wydarzenia towarzyszące mają różnorodne formy: są to połączone z wykładami pokazy filmów instruktażowo-propagandowych Obrony Cywilnej, oprowadzania kuratorskie po wystawy, a także spacery (piesze i rowerowe) po Nowej Hucie szlakiem budownictwa obronnego, połączone ze zwiedzaniem wystawy.

Tematyka schronowa pojawia się też w programie wydarzeń specjalnych, wpisanych w kalendarz krakowskiego życia kulturalnego, takich jak: Noc Muzeów, Zajrzyj do Huty, Dzień Otwartych Drzwi Muzeów Krakowskich i obejmuje równoczesne zwiedzanie wystawy i schronu pod Muzeum PRL-u oraz innych obiektów tego typu na terenie dzielnicy – podczas zbliżającej się Nocy Muzeów będzie to schron pod budynkiem „S” centrum administracyjnego nowohuckiego kombinatu.

W przestrzeni wystawy „Atomowa groza. Schrony w Nowej Hucie” realizowane są również lekcje muzealne dla gimnazjów i liceów realizowane, poświęcone historii PRL-u i propagandzie.

Share:

Oprowadzanie po wystawie „Podziemna Nowa Huta. Stan zagrożenia”

Previous article

Drużyny Obrony Cywilnej – materiały instruktażowo-propagandowe

Next article

Change font size

Choose one of three font sizes.

Change site contrast.

Change the background color and font color on the page.

Change the language

Change the language

Polski Polski English English